Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Dan kulture nacionalnih manjina
21.09.2019. 00:00 sati

Tradicionalna manifestacija predstavljanja nacionalnih manjina na području Grada Lipika. Svake godine odabrana manjina nositelj je cjelokupne manifestacije.
Tijekom programa prikazuju se bogatstva narodnih običaja i kulture pojedine manjine popraćeno gastronomskom ponudom i zabavnim programom. Na ovoj manifestaciji tako možete uživati u nastupu KUD-ova uz bogatu ponudu autohtonih jela pojedinih nacionalnih manjina. Očekuje vas zaista raznovrsna ponuda, raj za vaša nepca.

Mjesto održavanja: Marije Terezije 26, park u Lipiku
Organizatori: Nacionalne manjine grada Lipika, Turistička zajednica grada Lipika, Grad Lipik