Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Poduzetnički inkubator Donji Čaglić

Poduzetnički inkubator u Donjem Čagliću nalazi se 2,5 kilometara od Lipika u zgradi bivše Osnovne škole koja je prenamijenjena u poslovne prostore.

Poduzetnički inkubator Donji Čaglić ukupne površine 330 m2 jedan je od projekata Grada Lipika, odobren od strane Europske unije, a financiran iz INTERREG IPA CROSS- BORDER COOPERATION PROGRAMME CROATIA-BOSNIA AND HERZEGOVINA-MONTENEGRO 2014-2020, u sklopu provedbe projekta “INVEST IN LOG”. 

Poduzetnički inkubator Donji Čaglić sastoji se od 3 poslovna prostora, 3 uredska prostora, kuhinje, konferencijske dvorane. Sav prostor je klimatiziran i opremljen potrebnim namještajem i opremom.