Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Letak: Podržite akcije Djece Lipika

Tiskan je promotivni letak o natječajima na kojima sudjeluju projekti za nove aktivnosti i sadržaje za "Djecu Lipika". Više informacija načinu glasanja za projekte preko poveznica u sklopu stranice "Djeca Lipika" na internet portalu Grada Lipika.