Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Lipička razvojna agencija LIRA

Lipička razvojna agencija LIRA d.o.o. osnovana je od strane Grada Lipika, kao jedinog osnivača krajem 2013. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u sklopu lokalnog programa poticanja poduzetništva.

Lipička razvoja agencija LIRA d.o.o. u koordinaciji sa Skupštinom društva kroz cijelu godinu kreira i provodi projekte i aktivnosti s ciljem ispunjavanja tri strateška cilja koje je postavila Skupština društva:

  1. Stvaranje uvjeta za otvaranje radnih mjesta
  2. Kreiranje, priprema i provedba razvojnih projekata za područje Grada Lipika
  3. Jačanje Lipičke razvojne agencije LIRA d.o.o.