Lipička razvojna agencija LIRA

Lipička razvojna agencija LIRA d.o.o. osnovana je od strane Grada Lipika, kao jedinog osnivača krajem 2013. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u sklopu lokalnog programa poticanja poduzetništva.

Lipička razvoja agencija LIRA d.o.o. u koordinaciji sa Skupštinom društva kroz cijelu godinu kreira i provodi projekte i aktivnosti s ciljem ispunjavanja tri strateška cilja koje je postavila Skupština društva:

  1. Stvaranje uvjeta za otvaranje radnih mjesta
  2. Kreiranje, priprema i provedba razvojnih projekata za područje Grada Lipika
  3. Jačanje Lipičke razvojne agencije LIRA d.o.o.