Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
OBAVIJEST o promjeni datuma obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg - izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N0702

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavio je dana 14.05.2019. god. Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg - izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N0702 koja zahvaća k.č.br. 435 i k.č.br. 165 u k.o. Dobrovac u ponedjeljak, 27. svibnja 2019.g. u 09:00 sati.

Zbog vremenskih neprilika obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije odgađa se za petak, 31. svibnja 2019.g. u 09:00 sati.

 

Klasa: 944-01/19-01/15

Urbroj: 2162/02-03-04/8-19-2

Lipik 27. svibanj 2019.god.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

27.05.2019. 8279 pregleda