Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora radova izgradnje Poduzetničkog inkubatora Lipik

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-2018/07

PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNOSTAVNE NABAVE: 176.000,00 kn

DOSTAVA PONUDE :

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, Lipik, najkasnije do 27. lipnja 2018. godine do 12.00 sati.

18.06.2018. 9449 pregleda