Fond građanima daje 12 milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je novi Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. „S 12 milijuna kuna građanima ćemo sufinancirati nabavu i ug ... više

Odluka o dodjeli potpora u turizmu na području Grada Lipika za 2018. godinu

KLASA: 334-01/17-01/08 URBROJ: 2162/02-03-03/2-18- 9 Lipik, 01. 10.  2018   Temeljem     čl. 16. Odluke  o potporama u  turizmu na području Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/17 i  čl. 48. Statuta Grada ... više

1/31>>