Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Vijećnici usvojili Prijedlog o dodjeli godišnje nagrade Grada Lipika za 2018. godinu

Deseta sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika održana je 27. rujna, a prisustvovalo joj je trinaest od petnaest izabranih vijećnika. Osim uvaženih gradskih vijećnika, sjednici je nazočio gradonačelnik Vinko Kasana, dogradonačelnik Slobodan Katunar, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika Veronika PrhalIrena Tutić, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Lipika, Gordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Marijan Strganac, direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom d.o.o., Dejan Iličić, direktor Lipičke razvojne i turističke agencije Lira d.o.o. te županijski vijećnik Antun Haramija.

Bila je ovo jedna od kraćih sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika u trajanju od nekih sat vremena, a započela je pomalo neuobičajeno. Naime, vijećnici su izmjenom dnevnog reda prvo usvojili prve dvije točke sjednice, zatim je održan aktualni sat nakon kojeg su usvojene i preostale tri točke dnevnog reda sjednice.

Krenimo redom. Prva točka sjednice odnosila se na Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Lipika. Vijećnicima je gospodin Ivan Nožina iz tvrtke IN Konzalting d.o.o. predstavio Procjenu rizika od velikih nesreća kao skup procijenjenih relevantnih rizika izraženih u scenarijima koji su temeljeni na prijetnjama koje mogu izazvati nepoželjne posljedice na području Grada Lipika i koje obuhvaćaju identifikaciju, analizu i vrednovanje određenih rizika, a vijećnici su ju jednoglasno prihvatili. Druga točka koju su vijećnici također usvojili odnosila se na Zaključak o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.-2022. godine koji je prezentirala predstavnica tvrtke DLS d.o.o.

Aktualni sat

Nakon usvajanja ove prve dvije točke dnevnog reda sjednice, vijećnici su prešli na aktualni sat, a prvo pitanje koje je postavila vijećnica Mihaela Zili (SDP) odnosilo se na cestu u Kovačevcu koja je poprilično oštećena zbog ljetošnjih kiša i poplava. Gradonačelnik joj je odgovorio kako su obišli teren, ukazavši da je područje Kovačevca specifično te da će se cesta svakako sanirati, a da se ići u pravcu njezina asfaltiranja u narednom periodu. Vijećnica Zili je ukazala i na razbijeno staklo na autobusnoj stanici u Donjem Čagliću na što  joj je ukazano kako će ono biti zamijenjeno. Isto tako vijećnicu je zanimalo rješavanje problema kanala u Jadranskoj ulici koji tijekom kiša budu poplavljeni (od Doma za starije i nemoćne „Anđelak“ do tvrtke „Vios“). Odgovoreno joj je kako je to državna cesta koja će ići u rekonstrukciju, a problem zaštopanih mostova će biti riješen. Milan Vlajković (HDZ) je ukazao na problem kod jezera Raminac gdje s jedne strane roditelji dolaze s malenom djecom, dok s druge strane dolaze građani sa psima kojih se ta djeca boje. Gradonačelnik je rekao da misli kako bi rješenje bilo izgradnja igrališta za pse s čime su se svi složili. Dijana Straga (HDZ) je pitala postoji li mogućnost spojiti cestu koja ide od Filipovca prema onom dijelu gdje se nalazi Nadcestarija u Bolničkoj ulici u Pakracu, a  odgovoreno joj je da će se to još izvidjeti. Igor Papić (SDP) je postavio pitanje direktoru Lipkoma Marijanu Strgancu  o odlagalištu građevinskog otpada  kojeg više nema te hoće li ga biti. Direktor Strganac je odgovorio kako je na deponiji građevinskog otpada u Jagmi postavljen video nadzor kako bi se tamo mogao kontrolirati nepropisno odbačen otpad s obzirom na to da je deponija služila isključivo za građevinski otpad, a bilo je situacija kada su nepoznate osobe tamo odlagale i druge vrste otpada. On je ukazao kako se rješenje još traži te je ujedno napomenuo da se svi građani ukoliko budu imali eventualnog građevinskog otpada jave u Lipkom. Posljednje pitanje na aktualnom satu postavio je vijećnik Vlado Stakor (HDZ), a odnosilo se na izgradnju Dječjeg vrtića u Poljani. Odgovoreno mu je da je projekt prijavljen na natječaj  Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i da se očekuje pozitivan ishod.

Dobitnici godišnje nagrade Grada Lipika za 2018. godinu

Vijećnici su nakon aktualnog sata usvojili i prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade Grada Lipika za 2018. godinu koja će biti uručena sljedećim dobitnicima:

Zlatku Grafini (za dugogodišnji dobrovoljni rad na unapređenju rada udruga i razvoju kulturnih događanja),

Udruzi „Libox“ za izniman doprinos u razvoju sporta i promociji Lipika na svjetskoj razini,

Restoranu „Nada“ za uspješan rad i djelovanje koje pridonosi razvoju i boljitku Grada Lipika,

tvrtki Lipik Glas d.o.o za osobit doprinos u gospodarstvu kojim pridonose razvoju Grada Lipika,

Miji Štimcu i Ivanu Molnaru za dugogodišnji doprinos radu Gradskog vijeća Lipika

Usvojena je i odluka kojom će se generalu zbora Josipu Luciću, aktualnom ravnatelju Doma hrvatskih veterana uručiti Povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada Lipika. O svim ovogodišnjim dobitnicima nagrade Compas će u sljedećim danima objaviti više informacija.

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu kod Erste & Steirmärkische banke d.d. Rijeka, kao i Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lipika za prvo polugodište 2018. godine.

Sljedeća sjednica Gradskog vijeća, ona svečana povodom Dana Grada održat će se u četvrtak 4. listopada 2018. godine.

28.09.2018. 10012 pregleda