Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Grada uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Grad Lipik, n/r Ivan Doležal, Marije Terezije 27, 34551 Lipik. Ili na putem e-maila: ivan.dolezal@lipik.hr.

 

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu.

 

 

 

30.07.2013. 371946 pregleda