Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni poziv odnosno početak predočavanja elaborata katastarske izmjere za k.o. Brekinska
 

09.04.2019. 7378 pregleda