Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Odluka o dodjeli potpora u turizmu na području Grada Lipika za 2018. godinu

KLASA: 334-01/17-01/08 URBROJ: 2162/02-03-03/2-18- 9

Lipik, 01. 10.  2018

 


Temeljem     čl. 16. Odluke  o potporama u  turizmu na području Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/17 i  čl. 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13, 1/18)  Gradonačelnik donosi  slijedeću:

 

O D L U K U

o dodjeli potpora u  turizmu na području Grada Lipika za 2018. godinu

 

Članak 1. 

Sredstva za dodjelu potpora radi  povećanja i unaprjeđenje smještajnih kapaciteta,   poboljšanje  i proširenje postojećih smještajnih kapaciteta za 2018. godinu dodjeljuju se korisnici u utvrđenom  iznosu:

 

redni broj

podnositelj prijave

lokacija ulaganja

 

 1. 

Mirjana Pleše

Hrvatske mladeži 18

 

  

Članak 2.

Sredstva iz čl. 1. Ove Odluke u iznosu 20.000,00 kn osigurana su u Proračunu Grada Lipika za 2018. godinu  na poziciji Razdjel 003: Jedinstveni  upravni odjel, G lava003 01 Jedinstveni upravni odjel, Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi, Aktivnost: Poticanje povećanja i unaprjeđenja smještajnih kapaciteta (A3071 05)

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja i objaviti će se na internetskim stranicama Grada Lipika.

 

                                                                                              Gradonačelnik:

 

                                                                                              Vinko Kasana, bacc. ing. agr. 

 

 

11.10.2018. 11636 pregleda