Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
JAVNI UVID U NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD LIPIK

KLASA: 320-02/18-01/0015

URBROJ: 2162/02-02-18-38

Lipik, 30.svibnja  2018. godine

 

Gradonačelnik Grada Lipika  na temelju  čl. 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/2018) dana 30.05.2018.godine donosi slijedeću: 

ODLUKU

o provedbi  javnog  uvida  u nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Lipik

 

 1. Javni uvid u nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Lipik, održat će se od 30.05.2018.godine do 14.06.2018. godine, radi pribavljanja prigovora na isti.

2. Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Lipik bit će izložen u prostorijama Grada Lipika, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Marije Terezije 27, Lipik, sobe 11 i 12, svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

3. Prigovori na nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Lipik  mogu se do kraja uvida zaključno sa 14. 06. 2018. godine dostaviti samo u pisanom obliku uz obaveznu naznaku imena, prezimena i adresu podnositelja.  Prigovor se dostavlja  na adresu Grada Lipika, Marije Terezije 27, 34551 Lipika.

4. Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 3. Ove odluke neće se uzeti u obzir. 

 

                                                                                                               Gradonačelnik

                                                                                       Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

 

  1. Oglasna ploča Grad Lipik
  2. Mrežna stranica
  3. Pismohrana

        

 

30.05.2018. 6313 pregleda