Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Obveza ispitivanja plodnosti tla na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje se provodi u ovlaštenim laboratorijima. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selu uz to što je ovlašten za ispitivanje plodnosti tla ima i status referentnog laboratorija te je zadužen za kontrolu provedbe kako na terenu tako i u laboratorijima.

Novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu „Narodne novine“ broj 20/18 u članku 7. i 8. propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje provode ovlašteni laboratoriji. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, uz to što je ovlašteni laboratorij za ispitivanje plodnosti tla ima i status referentnog laboratorija za tlo. S tim u vezi, obavještavaju se svi posjednici dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta da su u obvezi ispitivanja plodnosti tla sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta – Glava III, članci 27. – 34. („Narodne novine“ broj 43/14).

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede posjednici državnog poljoprivrednog zemljišta obvezni su ga analizirati u ovlaštenim laboratorijima. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo zajedno s drugim ovlaštenim laboratorijima zaprima zahtjeve za ispitivanje plodnosti tla za 2018. godinu i provodi kontrolu do sada analiziranog poljoprivrednog zemljišta. Priloženi Upitnik i Zahtjeve za ispitivanje plodnosti tla potrebno je dostaviti popunjene na e-mail zzt@hcphs.hr ili poštom na dolje navedenu adresu do 31. svibnja 2018. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odjelu za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (Zavodu za tlo) u Osijeku, Vinkovačka cesta 63c (telefon 031 275 180 i e-mail zzt@hcphs.hr).

22.05.2018. 8244 pregleda