Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Koncert klasične glazbe u crkvi sv. Franje Asiškog u Lipiku

Crkva sv. Franje Asiškog u Lipiku bit će mjesto održavanja koncerta klasične glazbe iz ciklusa „fortissimo possibile“, violinskog recitala na kojem će nastupiti maestro Orest Shourgot. Njegovu izvedbu karakterizira visoka emotivna izražajnost koja uz majstorsku razinu vladanja violinom i njezinim zvukom, rezultira bogatim koncertnim doživljajem.
Koncert će se održati u subotu, 25. studenoga 2017. s početkom u 18 sati.

Orest Shourgot, violinist, pedagog, dirigent i komorni glazbenik, profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Rođen je u obitelji sveučilišnog profesora dr.sc. Bogdana Shourgota i violinistice Volodymyre Shourgot. Godine 1982. osvojio je prvu nagradu na natjecanju violinista u Kijevu na kojem je u finalu svirao Prvi koncert u fis-molu H. Wieniavskog. Iduće godine, 1983., osvaja i prvu nagradu na natjecanju J. Kocian u Češkoj. Godine 1989. završio je Centralnu muzičku školu u Moskvi.
Te godine dobio je prvu nagradu na violinističkom natjecanju u Odesi. Od 1993. do 1994. studira na Konzervatoriju Čajkovski u Moskvi te postaje koncertni majstor Ansambla suvremene muzike (ASM) pri Savezu skladatelja Rusije. Godine 1993. nastavlja uspješni niz - osvaja prvu nagradu na Prvom međunarodnom natjecanju violinista M. Lysenka u Harkovu. Od 1994. do 1996. završava i poslijediplomski studij na konzervatoriju Čajkovski u Moskvi gdje od 1995. počinje raditi kao asistent. Na Prvom međunarodnom violinističkom natjecanju Abram Jampolski u Dubni 1996. osvojio je drugu nagradu. Kao student svirao je u ansamblu Moskovski solisti pod vodstvom maestra Jurija Bashmeta. Stipendist je Fonda Novih Imena pod pokroviteljstvom Anatolija Karpova i Raise Gorbačov od 1992. godine. U Hrvatsku dolazi 1997. te stječe državljanstvo 2001.
Od 1998. predaje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a od 1999. docent je na istoj akademiji. Od 2001. postaje koncertni majstor Zagrebačke filharmonije. Od 2005. postaje docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a od 2010. umjetnički voditelj Zagrebačkog komornog orkestra. Od 2011. izvanredni je profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Te iste godine utemeljio je i Ansambl solista Classicus koji i danas vodi.
Kao solist i ansamblist nastupao je s vodećim svjetskim glazbenicima i dirigentima kao što su: Sir Neville Marriner, Shlomo Mintz, Yuri Bashmet, Natalia Gutman, Alun Francis, Pavle Dešpalj, Milan Horvat... Kao solist nastupa od 1981. Tijekom svoje karijere svirao je na raritetnim vi­olinama starih talijanskih majstora: Antonio i Hyronimus Amati, Lorenzo Storioni, Giuseppe Guadagnini, Alessandro Gagliano. Od 2011. redovito svira na violini King iz 1735., čuvenog talijanskog majstora Bartolomea Giuseppea Guarnerija del Gesù koja je u vlasništvu HAZU-a. Također, od 2007. svira na violini talijanskog majstora Antonija Vinaccija iz 1761. Isto tako, 2015. svirao je na violini A. Stradivari Joachima u Cremoni.
Član je žirija međunarodnih violinističkih natjecanja u Sionu (Švicarska) 2011., Novosibirsku 2013., Ohridu 2014. te u Beogradu 2015. i 2016. Godine 2016. nastupao je sa Zagrebačkom filharmonijom u Carnegie Hallu New York.

20.11.2017. 16330 pregleda