Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode - mraz

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja Grada Lipika da podnesu prijave ukoliko imaju štete od elementarne nepogode – mraz, a koja je proglašena za područje Grada Lipika Odlukom župana od 27. travnja 2017. godine.

Prijave se podnose u Gradu Lipiku, u Gradskoj vijećnici do 04. svibnja 2017. godine
u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
Kod podnošenja prijave potrebno je dostaviti:

  • kopiju osobne iskaznice,
  • kopiju dokaza o zasađenim i/ili zasijanim površinama,
  • dokaz o pravu korištenja zemljišta (posjedovni list, vlasnički list, ugovor o najmu),
  • OIB,
  • Broj žiro ili tekućeg računa (potreban cjelovit IBAN)

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

27.04.2017. 52878 pregleda