Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Modernizacija javne rasvjete centra grada Lipika

Naručitelj: Grad Lipik
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Modernizacija javne rasvjete centra grada Lipika u cilju povećanja energetske učinkovitosti,
broj objave: 2014/S 002-0006474.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje