Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Davanje koncesije prijevoza pokojnika
Naručitelj: Grad Lipik
je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije"
za postupak: Prijevoz pokojnika,
broj objave: 2013/S 01K-0096330.
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje