Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Radovi na popravljanju nerazvrstanih cesta i asfaltiranju nogostupa

Predmet nabave: Radovi na popravljanju nerazvrstanih cesta i asfaltiranju nogostupa

Rok za dostavu ponuda: 27.03.2013 12:00

Procijenjena vrijednost: 1.500.000,00

CPV glavni rječnik: 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta

Vrsta ugovora: Izvođenje radova

Način nabave: Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

Vrsta postupka: Otvoreni postupakPoziv na nadmetanje u EOJNRH 2013/S 002-0020995