Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Usluga projektiranja obnove i rekonstrukcije zgrade muzeja

Naslov Usluga projektiranja obnove i rekonstrukcije zgrade muzeja (vila Zinke)
Broj objave u EOJNRH 2012/S 002-0095013
CPV 71221000-3 Arhitektonske usluge za zgrade
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost 160.000,00
Rok za dostavu ponuda 17.1.2013 12:00
Datum objave u EOJNRH 28.12.2012