Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Nabava materijala za gradnju

26. siječnja 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je pod brojem N-02-V-102321-240112, Poziv na nadmetanje za nabavu materijala za gradnju. S odabranim ponuditeljem sklopit će se okvirni sporazum na četiri godine.

Tekst Poziva i Dokumentacije za nadmetanje zainteresirani mogu preuzeti na slijedećim poveznicama: