Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2020.

Radno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva Grada Lipika

11. siječnja 2020. (subota) 10:00 - 14:00

13. do 15. siječnja 2020.  08:00 - 19:00

16. siječnja 2020. (četvrtak) 08:00 - 24:00