Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Naručitelj: Grad Lipik
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Radovi izgradnje reciklažnog dvorišta,
broj objave: 2015/S 002-0002542.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje