Najava: Klavirski recital Krešimira Starčevića

Koncert klasične glazbe 24. listopada (petak)

Grad Lipik smanjuje materijalna prava zaposlenicima gradske uprave

Održan je prvi sastanak pregovora sa Sindikatom zbog sastavljanja Dodatka Kolektivnom ugovoru za 2015. godinu.

Sastanak s predstavnicima Elektre Križ

Gradonačelnik je održao 20. listopada 2014. s predstavnicima Elektre Križ informativni sastanak.

Sastanak MO Antunovac i gradonačelnika

Na zadnjem sastanku gradonačelnika i Mjesnog odbora Antunovac razgovaralo se o asfaltiranju cesta, uređenju okoliša oko crkve i kanalizaciji.

IZDVOJENO