Zamjena oštećene cijevi u Slavonskoj ulici

Radnici Pakrac Plina d.o.o. započeli su radovima na zamjeni oštećene cijevi plinovoda nedaleko od plinske stanice u Lipiku.

Sastanak s predstavnicima Elektre Križ

Gradonačelnik je održao 20. listopada 2014. s predstavnicima Elektre Križ informativni sastanak.

Sastanak MO Antunovac i gradonačelnika

Na zadnjem sastanku gradonačelnika i Mjesnog odbora Antunovac razgovaralo se o asfaltiranju cesta, uređenju okoliša oko crkve i kanalizaciji.

Najava konferencijskog skupa o važnosti duhovne skrbi u palijativi

Palijativni tim Lipa poziva na skup o važnosti duhovne skrbi koji će se održati 14. listopada 2014.

Prodane nekretnine ZRC-a Lipik

ITEMA-IPROM d.o.o. za 7,35 milijuna kuna na drugoj dražbi kupila nekretnine Zdravstveno rekreacijskog centra Lipik.

IZDVOJENO